Voorwaarden

  • Coach en coachee sluiten altijd zowel een inhoudelijk als een zakelijk contract af.
  • Alle gesprekken en e-mailverkeer zijn vertrouwelijk en de privacy van de coachee wordt altijd gewaarborgd. Als leidraad dient daartoe de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO).
  • De opdrachtgever zorgt voor ruimte om coachingsgesprekken te voeren.
  • Indien coachee en coach met elkaar in zee gaan, is het intakegesprek gratis. Als in overleg is besloten niet samen verder te gaan, wordt het intakegesprek in rekening gebracht.
  • Facturering vindt maandelijks, achteraf plaats.
  • Betaling binnen tien dagen na dagtekening factuur.
  • Verzuimde afspraken worden in rekening gebracht, ook waar het e-coaching betreft.
  • Alle tarieven zijn inclusief administratieve afhandeling en BTW.
  • Voor e-coaching geldt het tarief per 'slag' (= 1 e-mail heen en 1 e-mail retour), met maximaal drie onderwerpen per e-mail.
  • Teamcoaching vindt altijd in-company plaats. Dat hoeft niet per se op de werklocatie van het team te zijn. Indien dat niet het geval is, zorgt Schaap Coaching voor de huur van coachingsruimte, maar brengt de kosten hiervan in rekening bij de opdrachtgever.