E-coaching

Deze vorm van coaching is geschikt voor mensen, die weinig tijd hebben of die verder weg wonen of werken. In het telefonische intakegesprek, het zogenaamde 'klikgesprek', bekijken we samen wat je coachingsvragen zijn, of we met elkaar in zee willen gaan en zo ja, welk traject geschikt is.

Naar aanleiding van dit gesprek stellen we een contract op, met daarin inhoudelijke en praktische afspraken. Daarna volgt een e-mailcorrespondentie met eventueel tussentijdse 'opdrachten'. Gaande het traject kunnen we de werkwijze uiteraard bijstellen. Er is altijd ruimte voor evaluatie, als we daar wederzijds behoefte aan hebben. Je krijgt dus een coachingstraject op maat, met afwisselende werkvormen, die bij je passen.

Belangrijk is, dat jíj graag iets wilt veranderen. Wat is jóúw drive? Jij bent degene, die iets kan doen aan jouw eigen ontwikkeling. Als coach kan ik je daar bij op weg helpen. Mijn coachings zijn altijd gericht op het bereiken van resultaat én van uiteindelijke zelfstandigheid. Je reflecteert op wat je samen met mij onderzoekt. Zo ervaar je welke acties, gedragingen, rollen of patronen werken of niet en kun je na het coachingtraject zelf, comfortabeler, verder.

E-coaching timemanagement
Voor dit specifieke onderwerp binnen e-coaching gebruiken we een traject, dat iets meer vast ligt dan dat voor andere onderwerpen. Ook hierin zijn echter varianten aan te brengen en is de koers te wijzigen als daar tussentijds behoefte aan is.

Na de telefonische intake, stel je zelf je leerdoelen voor het traject vast, net als bij de andere soorten coachings en stellen we een contract op. Daarna breng je dagelijks in kaart waaraan je tijd 'op gaat' en hoe je op die tijdsbesteding terugkijkt. Per e-mail krijg je ook wekelijks een opdracht. Dit zijn opdrachten, die jouw reflectie op je tijdsbesteding op gang brengen.

Na verloop van tijd gaan we over naar het leren plannen en het om gaan met die planningen. Dat doe je eveneens via daarop toegespitste opdrachten en door iedere dag, met je dag- of weekplanning bij de hand, na te gaan wat ervan terecht is gekomen en hoe je op die dag terugkijkt.

Vanzelfsprekend zijn alle gesprekken en de hele e-mailcorrespondentie vertrouwelijk.