Teamcoaching

Teamcoaching is bedoeld voor groepen mensen, zoals collegiale teams of besturen. Samen met één of meer contactpersonen, brengen we in het intakegesprek actuele onderwerpen in kaart, die het team of leden daarvan zouden willen verbeteren.

Teamcoaching heeft tot doel als team beter voor de dag te komen. Het is erop gericht ieders sterke kanten, competenties en talenten te ontdekken, te versterken en te bundelen om zo beter samen te werken en een krachtig team te vormen.

Na het intakegesprek volgt één of meer sessies met de hele groep. Na de kennismaking brengen we samen in kaart wat er leeft en hoe de groepsleden tegen de genoemde onderwerpen, die spelen, aankijken. Dan gaan we samen, door middel van verschillende werkvormen aan de slag om ideeën te verzamelen, over hoe het team in het vervolg deze onderwerpen anders en beter aan kan pakken.

Ter afronding gaan we met elkaar na welke voorstellen geschikt zijn en vooral hoe die geïmplementeerd kunnen worden in de dagelijkse (werk)situatie. Die afspraken leggen we vast.

Als laatste houden we een mondelinge en schriftelijke evaluatie van de sessie(s).